PÄIVI ERNKVIST & PONTUS LINDVALL

Olle Nymans Ateljeér och Konstnärshem, Saltsjö-Duvnäs, 2014.

 

ErnkvistLindvall

 

 

öga2

 

detalj6

 

sjöhästurna

 

sköldpadda

 

detalj3

 

detalj8

 

vagnar

 

bord

 

kalebasser

 

bläckhorn

 

fönster_bra

 

brev

 

DEKOR OCH FÖREMÅLENS KÄNSLOR

PÄIVI ERNKVIST OCH PONTUS LINDVALL

Formområdets utställningsformer har alltid varit ett vitalt intresse för mig, dess frågeställningar och hur jag kommunicerar och möter betraktaren. Konsten har sina podier och väggar. Formområdet, den materiella kulturen bör söka sina egna vägar eftersom den har egna ögon, händer och fötter. Den här utställningen med mig och Pontus Lindvall innebär en utforskning av en specifik rumslighet, ett underbart ljust rum, dess historia och innehåll.

Jag fick en inbjudan att ställa ut på Olle Nymans ateljé med de enorma dimensionerna på rummet som skulle rymma mina egna intima, tummade föremål som i en tidigare utställning hade ett ramverk inom litteraturen, figurinen och 1700-talets tanke och känslovärld, väckte tanken på att skapa ett annat nytt vitalt möte ur vilket helt oväntade kombinationer, betydelser, sammanhang skulle kunna växa fram.

Jag bjöd in Pontus Lindvall som medutställare som stod inför utmaningen att arbeta från en given begränsning där dekorbegreppet får fysiska ofantliga dimensioner.
Pontus är en kreativ och genial konsthantverkare och mycket långt utöver detta.

Rummet, mötet:
Allmoge, dekor, salongskultur, 1700-tal, det intima samtalet,
viskningar, litteratur, brevets känslomässighet, Wunderkammer,
hemligheter, lögner, speglar, terriner, det svarta ögat,
gardinuppsättning, fönstret utanför, innanför, nåldyna, dosa,
Här finns också Olle Nymans eget röda bord dukat med keramiska objekt, svarta, vita.

Föremålen som jag visar på utställningen är tummade och skulpterade av vit porslinslera som jag har doppat och slammat med svart engobe. Engoberingen tillhör den gamla krukmakartraditionen. Föremålen har litterär anknytning, fragment av ett samtal, röster ur det förgångna. “Casanovas nutid”, han är nästan närvarande i egen person, bordsamtalet, figurinen, skrattet, objekten.

Päivi Ernkvist

Jag har gjort ett vitrinskåp, ett skrivbord och en lampa med strävan att skapa ett rumsligt och tematiskt sammanhang för Päivi Ernkvists objekt. Detta med utgångspunkt dels i bakgrunden till hennes här aktuella arbete, dels i min egen återkommande tematik kring materiell kultur och dess funktion som verktyg och projektionsyta för vårt behov av identitet och orientering. Det mesta av det vi omger oss med föreställer sig själv i högre grad än vad vi normalt kanske tillstår. Den materiella omvärlden blir till genom vår blick, som är styrd av våra, i stor utsträckning automatiserade, känslomässiga, sociala och kulturella konnotationer. Detta är ju självklart och oundvikligt men det är viktigt att då och då fixera den och ta sig en ordentlig titt.

Pontus Lindvall

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s